goins Няма коментари

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е един от най-разпознаваемите застрахователни продукти на пазара.

Това провокира да се създаде сайт, който има надежден и сигурен калкулатор за изчисляване на полици по застраховка ГО.

Калкулатор за изчисляване на Гражданска отговорност Goins изчислява цената по застраховката в реално време. Това е динамичен калкулатор, разработен за нуждите на потребителя, който работи едновременно с данни от няколко застрахователни компании.

Неговата цел е да се върне реална информация и да се намерят най- актуалните цени по застраховка Гражданска отговорност, като по този начин предоставим на клиента максимално коректни оферти, необходими а неговият информиран избор.

За улеснение на потребителите, цените, които се калкулират, са в реално време и индивидуални според конкретно и коректно подадените параметри от страна на потребителя.

При изпозване на калкулатор за Гражданска отговорност Goins, всяка една направена калкулация минава през информационните системи на застрахователните компании и гаранционния фонд, който ползва база данни от КАТ, всичко това в рамките на секунди!

За да се стигне до оферта, се изисква попълване на лични данни като за физически лица това включва ЕГН, а при юридически – ЕИК.

Необходимо е още да се въведе номер на талон – намира се в долният десен ъгъл на документа, защото системите на застрахователите разпознават моторното превозно средство по неговия регистрационен номер и по номера на талона му. Собственикът, като физическо лице, се идентифицира чрез ЕГН, или ЕИК – ако е фирма. Това дава възможност да се сметнат автоматично цените по полица и офертите, които се визуализират в реално време и са персонални спрямо данните, които са подадени.

Калкулаторът е разработен по този начин, с оглед дългоочакваното въвеждане на системата „бонус – малус“ по застраховка Гражданска отговорност. Това е и единственият възможен начин за получаване на реални цени в реално време.

Предимството на Goins се крие в това, че разбира нуждите на съвременния диамичен и по-технохологично ориентиран свят, където търсенето на онлайн застраховки ще нараства все повече с времето. Чрез онлайн застраховане, всеки получава комфорт да разгледа възможностите и предлаганите застрахователни продукти, без да се налага да чака на опашки в офис. Нашата платформа разполага със сигурен, бърз, лесен и прозрачен процес по сключване на застрахователна полица. Използвайки калкулатора на GOINS, Ви се гарантира, че офертата, която получавате е точна, отразява всички текущи промени на тарифите на Застрахователите, както и случаите, когато поради завишен индивидуален риск се прилагат различни от базовите цени.

Получаването на персонална оферта, вече е възможно! Именно въвеждането на лични данни, позволява на калкулатора да върне индивидуална оферта, която е единствено и само за Вас. Тази оферта ще бъде получена и ако отидете на място в офис на застрахователен брокер или застраховател. Предимството е разнообразието от върнати оферти по застраховка ГО.

Ние ще напомняме за изтичаща вноска по застраховка Гражданска отговорност, или за изтичаща полица. Оставаме на линия при възникнали въпроси или нужда от още информация.

Вашият коментар